Executive coaching

Executive coaching pomaga menedžerjem in direktorjem dosegati cilje hitreje in veliko bolj učinkovito kot bi jih zmogli sami. Coach ni le svetovalec – njegova vloga je pri klientih spodbuditi način razmišljanja, ki bodo ustvaril možnosti, ki ji sami ne vidijo. Pri tem coachi uporabljajo različna orodja in tehnike postavljanja vprašanj. Coach ne komentira in ne sodi načina razmišljanja – postavlja le relevantna oziroma ustrezna vprašanja.

Komu je namenjeno?

Grow smarter, not faster.

Če ste lastnik ali direktor organizacije, ki hitro raste, in veste, kaj si želite, vendar nimate čisto jasne slike, kako doseči svoje cilje, potem potrebujete poslovnega coacha.

Morda veste, kako doseči cilj, a želite ugotoviti, katere so možne poti in kakšne ovire lahko pričakujete.

Pogovorite se z mano, skupaj bova oblikovala jasen CILJ. Skupaj ga bova raziskala in pomagal vam bom ustvariti korake in uresničljiv načrt, kako ta cilj doseči.

Zakaj bi delali z mano?

Imam kvalifikacije iz menedžmenta in coachinga, ki sem jih pridobil pri OU Business School in The Coaching Academy. Kot coach imam izkušnje z izvršnimi direktorji in starejšimi menedžerji v Evropi in tudi sam sem izkušen menedžer, ki je vodil tri uspešna podjetja.

Delam izključno kot poslovni coach z menedžerji, ki si želijo predebatirati in doseči svoj poslovni cilj. Vesel bom, če vas bom lahko napotil k svojim kompetentnim  kolegom, če si želite zasledovati kakšne druge cilje, npr. cilj na področju ravnovesja med delom in zasebnim življenjem, športa, zdravega načina življenja, ljubezni ali kakšnega drugega področja.

Izkušnje imam tudi z delom z izvršnimi direktorji največjih svetovnih multinacionalk in tudi hitro rastočimi SME-ji. Videl sem veliko primerov dobrih praks, ki bi si jih želeli uporabiti in mnogo napak, ki si jih ne želite ponoviti.

Najin skupen produkt je jasen delovni načrt, kako doseči cilj. Koraki so naslednji:

  • spremeniti željo ali načrt v cilj – specifičen, konkreten, SMART cilj. SMART je angleška kratica za specifičen (specific), merljiv (measurable), dosegljiv (attainable), relevanten (relevant), časovno določen (time-bound);
  • raziskati kakšne vire in spretnosti že imate za dosego cilja;
  • identificirati kakšne so ovire;
  • ustvariti številne možnosti in jih analizirati;
  • izdelati urnik, delovni načrt z konkretnimi dejanji, datumi in izidi;
  • slediti načrtu, uresničevati ga, in
  • doseči cilj ter praznovati dosežek.

Kaj je coaching in kako deluje

S preprostimi besedami, coach pomaga ljudem dosegati njihove cilje hitreje in bolj učinkovito kot bi jih lahko sami. Coach ni le svetovalec – njegova vloga je pri klientih spodbuditi način razmišljanja, ki bo ustvaril možnosti, ki ji sami ne vidijo. Pri tem coachi uporabljajo različna orodja in tehnike postavljanja vprašanj. Coach ne komentira in ne sodi načina razmišljanja – postavlja le relevantna oziroma ustrezna vprašanja.

Temelj vsakega srečanja je CILJ, ki si ga klient sam zastavi. Cilji so lahko različni in lahko so na različnih področjih, kot je šport, kariera, posel, osebnostna rast itd.

Corporate coaching deluje na ciljih, ki si jih managerji sami zastavijo in so zelo konkretni, cilj je lahko npr. izdelava načrta za reorganizacijo prodajne mreže povečanje prodaje za določen procent v določenem obdobju, postavljanje novih strateških smernic v oddelku ali organizaciji itd.

Vsako srečanje sledi modelu GROW:

G GOAL

Cilj vsakega srečanja je definiran. Ta je lahko končni cilj, ki si ga klient želi doseči ali posamezen vmesni cilj. V vsakem primeru ima vsako srečanje cilj srečanja

R REALITY

Coach uporablja vprašanja, da ugotovi trenutno situacijo relevantnega področja in preveri ustrezne pretekle uspehe, ki bi klienta lahko motivirali in sprožili več misli. Coach poskuša identificirati nekatera področja, ki so v preteklosti lahko bila spregledana ali zanemarjena. Vrednost in relevantnost le teh se ravno tako predebatira.

O OPTIONS

Klient ustvari veliko možnosti, ki jih lahko upošteva za dosego cilja. V tej fazi so možne vse opcije. Coach uporablja ciljana zahtevna vprašanja, da spodbudi klienta k razmišljanju. Namen je ustvariti NOVE MOŽNOSTI, ki jih klient še ni uspel videti. V tej fazi ne gre za to, kaj bo klient storil, temveč kaj bi lahko storil.

W WILL (WAY FORWARD)

Po tem, ko stranka pretehta vse možnosti se odloči, katere izmed njih so najbolj »privlačne« in katere se zdijo najbolj učinkovite. Po tem klient skupaj s coachem izdela delovni načrt z natančnim urnikom dejavnosti. Po srečanju oz. srečanjih ostane coach v stiku s klientom in ga spremlja skozi faze ter se prepriča, da so dosežene ali ustrezno dopolnjene. Vloga coacha je spodbuditi klienta da ostane osredotočen in doseže svoj cilj.

Kaj ponujamo?

Ponujamo 3 pakete coaching srečanj. Koliko jih boste potrebovali bo odvisno od tega, kako kompleksni so vaši cilji in kaj bi želeli doseči.

PAKETI:

1+3 srečanja

1+6 srečanja

1+12 srečanja

Lahko se odločite za katerokoli število srečanj, če oba klient in coach ugotovita, da je za to potreba.

Srečanja trajajo med 45 in 75 minut, odvisno od različnih faktorjev.

Pri prvem srečanju uporabljamo preprosta diagnostična orodja za analizo vaših želja/ciljev in se potem skupaj odločimo, na čem bi radi delali in koliko srečanj približno potrebujete.

coaching analiza

Rad bi rezerviral brezplačno coaching demo srečanje

Pri brezplačnem coaching demo srečanju, ki traja približno 60 minut, boste šli skozi tipične procese srečanja, kot je opisano v razdelku Kako deluje. Pri tem nimate nobene obveze kasneje karkoli kupiti. Pridite in poglejte kako deluje.

Če se odločite rezervirate brezplačen coaching z mano, prosim izpolnite obrazec: